Prins Jørgens Garde Fond

Prins Jørgens Gardes Fond

I 1986 oprettes støtteforeningen for Prins Jørgens Garde en fond, hvis formål var at sikre en løbende udbetaling til indkøb af instrumenter og instrumentgenstande samt reparation og indkøb af uniformer.

I første omgang blev der indskudt 250.000 kr. som skulle udbetales med 1/10 hvert år de næste 10 år. I 1995 var fondens midler således brugt og man besluttede at indbetale 10.000 kr. som blev gjort urørlige og således var fondens beståen sikret.

Senest har støtteforeningen indskudt ikke ubetydelige beløb i fonden i 1997 og igen i 2010.

Fonden bestyres af en bestyrelse hvis formand er den til enhver tid siddende formand i støtteforeningen. Derudover er der yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, som begge skal have indsigt i gardens virksomhed. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen og 1 medlem udpeges af støtteforeningens bestyrelse.

Fondens bestyrelse:

Formand for Støtteforeningen: Henriette Leithoff

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Jacob Kamper

Udpeget af støtteforeningen: Henning Hansen (fondsbestyrer)