Bestyrelsen

Karen Hemmingsen
Daglig leder

Rosagervej 14
4720 Præstø
25 14 24 54
dagligleder@pjg.dk

 

Klaus Ewald
Næstformand

22 12 95 38
naestformand@pjg.dk

 

Linda Skovgaard
Kasserer

61 72 14 03
kasserer@pjg.dk

 

Henriette Leithoff
Bestyrelsesmedlem

22 53 73 94
bestyrelsesmedlem@pjg.dk

 

Frederik Solberg
Kaptajn
Garderforeningens repræsentant

22 38 22 34
kaptajn@pjg.dk

 

Eva Sommer-Madsen
Udpeget af kommunalbestyrelsen

esmadsen@vordingborg.dk

 

Stinne Larsen
1. suppleant

21 72 73 71

himalayamoll@gmail.com

 

Linda Ewald
2. suppleant

22 85 09 44

linda.ewald@mail.dk

 

Gardens mål:

Fastholde garden historie med respekt for traditioner
Hvervning der skal sikre nye medlemmer, herunder branding
Sponsorater fra storsponsorer, der skal sikre det økonomiske fundament gardens udvikling
Ambassadørkorps
Udlandstur
Sikre samarbejde med Handelsforeningen i alle tre købsstæder Stege, Præstø og Vordingborg samt Vordingborg kommune.