Bestyrelsen

Karen Hemmingsen
Daglig leder

Rosagervej 14
4720 Præstø
25 14 24 54
dagligleder@pjg.dk

 

Klaus Ewald
Formand

22 12 95 38
formand@pjg.dk

 

Linda Skovgaard
Kasserer

29 90 14 03
kasserer@pjg.dk

 

Linda Ewald
Bestyrelsesmedlem

22 85 09 44
linda.ewald@mail.dk

 

Emil Schmidt
Bestyrelsesmedlem

51 28 56 15

emil.jonas.schmidt@gmail.com

 

Frederik Solberg
Kaptajn

22 38 22 34
kaptajn@pjg.dk

 

Eva Sommer-Madsen
Udpeget af kommunalbestyrelsen

 

Mette Kolding
Suppleant

 

Jonas B. Olsen

Suppleant

 

Gardens mål:

Fastholde gardens historie med respekt for traditioner.
Hvervning der skal sikre nye medlemmer, herunder branding på sociale medier.
Sponsorater der skal sikre det økonomiske fundament for gardens udvikling.
Ambassadørkorps.
Indlands- og udlandsture.
Sikre samarbejdet med Handelsstandsforeningerne i alle tre købsstæder: Stege, Præstø og Vordingborg, samt Vordingborg kommune.